Harakat Fathah Bertemu Alif dalam Ilmu Tajwid Disebut

Harakat Fathah Bertemu Alif dalam Ilmu Tajwid Disebut

Pengertian Harakat Fathah dan Alif dalam Ilmu Tajwid

Harakat Fathah merupakan salah satu tanda baca dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menandakan vokal a. Sedangkan Alif adalah huruf Arab yang juga melambangkan vokal a. Dalam ilmu Tajwid, ketika Harakat Fathah bertemu Alif, maka membentuk bacaan panjang atau Mad.

Macam-macam Mad dalam Ilmu Tajwid

Mad dalam ilmu Tajwid dibagi menjadi dua macam (klik disini), yaitu Mad Asli dan Mad Far’i. Mad Asli adalah Mad yang terbentuk dari huruf-huruf Mad (Alif, Waw, dan Ya). Sedangkan Mad Far’i adalah Mad yang terbentuk dari tanda baca Harakat Fathah, Kasrah, dan Dhomah.

Cara Membaca Mad dalam Ilmu Tajwid

Ketika Harakat Fathah bertemu Alif, maka dibaca dengan Mad, yaitu dibaca panjang. Ada beberapa aturan dalam membaca Mad, di antaranya:

– Mad Asli Wajib Mutawassitah

Terbentuk dari huruf-huruf Mad wajib dibaca panjang jika diletakkan setelah Harakat Fathah, Kasrah, atau Dhomah.

Contohnya: سَاءَ (saa-a).

– Mad Asli Wajib Munfasil

Terbentuk dari huruf-huruf Mad wajib dibaca panjang jika diletakkan di awal kalimat atau setelah huruf mati.

Contohnya: أَحَبُّ (a-hab-bu).

– Mad Asli Jaiz Muttashil

Terbentuk dari huruf-huruf Mad diperbolehkan dibaca panjang jika diletakkan setelah huruf mati.

Contohnya: مَنْ أَنْفَقَ (man anfaq-a).

– Mad Asli Jaiz Munfasil

Terbentuk dari huruf-huruf Mad diperbolehkan dibaca panjang jika diletakkan di tengah kalimat.

Contohnya: أَذِنَتْ (a-dhi-nat).

Contoh Ayat dalam Al-Quran yang Menggunakan Harakat Fathah Bertemu Alif

– قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (Qad aflaha al-mu’minun), Surah al-Mu’minun Ayat 1.

– فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (Fala tad’u ma’a Allahi ilahan akhara), Surah al-Kahf Ayat 110.

BACA JUGA  Jumlah Malaikat Allah SWT yang Wajib Diketahui Umat Islam

– قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (Qul huwa Allahu ahad), Surah al-Ikhlas Ayat 1.

Kesimpulan

Harakat Fathah bertemu Alif dalam ilmu Tajwid disebut Mad. Mad dibaca panjang, ada beberapa aturan dalam membaca Mad dalam ilmu Tajwid, di antaranya Mad Asli Wajib Mutawassitah, Mad Asli Wajib Munfasil, Mad Asli Jaiz Muttashil, dan Mad Asli Jaiz Munfasil. Contoh ayat dalam Al-Quran di antaranya Surah al-Mu’minun Ayat 1, Surah al-Kahf Ayat 110, dan Surah al-Ikhlas Ayat 1.

Semoga bermanfaat.